Aktuální informace k přesunu zastávky Palmovka

5. Září 2019

Na základě množících se dotazů občanů na postup prací v úseku Palmovka – Elsnicovo náměstí, a s tím související přesun tramvajové zastávky Palmovka před Divadlo pod Palmovkou, jsme se informovali u Pražské vodovodní společnosti a.s.Zhotovitel akce (Subterra a.s.) před pokládkou posledního úseku nového potrubí DN 300 mm v délce cca 90 m provedl kopané sondy, při kterých zjistil:


  1. Dopravní podnik nechal vybetonovat základy betonových patek 2 sloupů s trakčním vedením přímo na stávající vodovodní litinové potrubí DN 300mm a patky svých sloupů nemůže posunout, protože zde není prostor.
  2. Trasy inženýrských sítí se neshodují se zákresy správců sítí, které obdržel jako podklady projektant pro navržení nové trasy vodovodu DN 300mm. A dokonce byly v trase nalezeny další el. kabely.

Z těchto důvodů byla zhotovitelem navržena nová technologie provedení vodovodu v tomto problematickém úseku, a to vyvložkování stávajícího vodovodního řadu rukávcem – PP vložkou.

Na základě výše uvedeného byl termín přesunu tramvajové zastávky před Divadlo pod Palmovkou stanoven na 17.10.2019. Podle postupu prací se očekává návrat zastávky do původní polohy přibližně po dalších třech týdnech (konečný termín bude včas upřesněn na základě postupu výstavby).

Autor: odd
ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ