O nás

Webová platforma PalmovkaTEĎ.cz vznikla z iniciativy městské části Praha 8. Jejím cílem je propojit jednotlivé aktéry rozvoje oblasti Palmovka a informovat obyvatele a návštěvníky této rychle se rozvíjející části Prahy o nesčetných možnostech pro volnočasové aktivity, práci i kvalitní bydlení, které naše čtvrť nabízí. V rámci sekce Palmovka 2030 pak informuje o známých rozvojových záměrech v tomto území.

Tomáš Hřebík

Radní pro architekta a strategický rozvoj Úřadu městské části Praha 8

V Palmovce vidím obrovský potenciál proměny zanedbaného místa v živé centrum Libně. Palmovka mi doslova leží na srdci, stejně tak jako moje bydliště Karlín. Rád bych se zasadil o budoucí přirozené propojení těchto dvou čtvrtí.

Aktivně spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy a Institutem pro plánování a rozvoj (IPR) na stanovení jasného konceptu dopravního řešení a budoucího plánu prozatím nekoncepční výstavby v podobě územní studie. 

V rámci projektu Palmovka 2030 se zasazujeme o postupnou realizaci rychlých intervencí, jako je například předláždění ulice Na Žertvách s novým mobiliářem, zprovoznění kontejnerové kavárny nebo bezbariérové řešení tramvajové křižovatky na Palmovce. Máme toho hodně před sebou, blízká se ale na lepší časy. 

Petr Pelc

Zastupitel MČ Praha 8
Vaše spojka s radnicí

Na Palmovce bydlím 15 let, ale už od dětství sem jezdím za svou rodinou, která zde žije po generace. Za všechna ta léta však zůstává Palmovka stále taková, jakou ji mám v paměti už od dětství. Zaslouží si změnu! Teď! Impulsem ke změně měla být výstavba Nové radnice, která skončila fiaskem. To mě motivovalo ke kandidatuře do zastupitelstva Prahy 8, kde nyní spolu s radním Tomášem Hřebíkem bojujeme za lepší Palmovku. Jsem vaši spojkou s radnicí Prahy 8. 

Nikola Karabcová

příprava intervencí ve veřejném prostoru, architektka UNIT architekti, s. r. o.

Urbanismem oblasti Palmovka se zabývala už během studií architektury na ČVUT. Nyní má v rámci kanceláře UNIT architekti na starosti koordinaci úprav veřejných prostranství, které pro městskou část Praha 8 připravují. Zabývá se tak vylepšením prostoru při křížení ulic Na Žertvách a Zenklovy nebo návrhem předprostoru nové radnice Prahy 8.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ