Anketa: zapojte se do přípravy územní studie Palmovka

9. Června 2020

Územní studie určí budoucí rozvoj Palmovky a Vy se na něm můžete podílet! Připravili jsme dotazník, který Vám umožní zapojit se do budoucího rozvoje pražské oblasti Palmovka a dolní Libeň. Vaše znalosti a každodenní uživatelská zkušenost pomohou autorům studie ochránit důležité hodnoty lokality, doplnit chybějící vybavenost a koordinovat rozvojové projekty. Měníme Palmovku společně, územní studie, zadaná radnicí Prahy 8, je nyní otevřena pro Vaše podněty.

Anketa k VYPLNĚNÍ ZDE do 21. června 2020.


Co je územní studie?

Dle stavebního zákona je územní studie velmi důležitým územně plánovacím podkladem, který prověřuje možnosti a podmínky změn v území. Významnou součást podkladů tvoří i podněty místních obyvatel a pravidelných uživatelů území.

Proč děláme územní studii?

Palmovka je složitým územím s nevyjasněnou urbanistickou strukturou, komplikovanými majetkoprávními vztahy a nedořešenými celoměstskými dopravními vazbami. Palmovka má ale také obrovský potenciál stát se celoměstsky významným centrem, obzvláště ve spojitosti se současnými rozhodnutími města o vyloučení tranzitní automobilové dopravy z území. Územní studie si klade za cíl vznik kvalitního městského prostředí, které bude sloužit všem svým obyvatelům a uživatelům.

Jaké území studie ovlivní?

Územní studie řeší lokalitu dolní Libně a jejího navazujícího okolí. Těžiště této oblasti se nachází na křížení ulic Zenklova a Na Žertvách v okolí stanice metra B - Palmovka. Pomyslnou hranici řešeného území pak tvoří železniční koridor v jeho východní a severní části, na jihu palmovecký kopec a Libeňské kosy na západě. Je důležité zmínit, že pro řešení studie jsou také zcela klíčové vazby za hranicemi tohoto území a její autoři se jimi budou zabývat.

Co bude výsledkem?

Výsledkem práce řady odborníků, kteří na projektu spolupracují, bude souhrnný návrh budoucího rozvoje řešeného území, a to především návrh limitů a pravidel pro novou zástavbu, veřejná prostranství včetně parků, občanskou vybavenost a další prvky infrastruktury. Všechny důležité momenty prověřené územní studií se následně promítnou do jednoho z nejdůležitějších územně plánovacích dokumentů – Územního plánu hl. m. Prahy – což jsou pravidla rozvoje města závazná pro každého bez výjimky.

Konkrétní vyhotovený návrh územní studie bude možné znovu veřejně komentovat v roce 2021.

Pro výsledky dotazníkového šetření a informace o dalších probíhajících projektech prosím sledujte www.palmovkated.cz

Za Vaše zapojení do budoucnosti Palmovky Vám vřele děkujeme Městská část Praha 8, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Magistrát hl. m. Prahy.

Dotazník připravili: Hanus – konzultace & analýzy https://www.hanuska.net/, ČVUT UCEEB https://www.uceeb.cz/

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ