Budoucnost komunikací Dolní Libně

15. Listopadu 2018

Území tzv. Dolní Libně nemá být pouze tranzitním územím, ale územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty.

V současné době si MČ Praha 8 nechává vypracovat „Studii proveditelnosti projektu dopravní infrastruktury v oblasti dolní Libně s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů“, která řeší ul. Na Hrázi, U Synagogy, Ludmilina a Kotlaska. V dané oblasti bude v následujících letech potřeba vyměnit vodovodní a kanalizační sítě, které zde byly instalovány na konci 19. století. Práce jsou koordinovány s PVS a.s. a PVK a.s. Nové sítě budou zakryté novým povrchem respektujícím tamní dopravu, chodce a cyklisty a jednotnou koncepci revitalizace Palmovky.

Studie proveditelnosti navazuje na „Dopravní studii průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů v části Dolní Libně“, kterou si MČ Praha 8 nechala vypracovat v září 2017. Studie byla schválena Radou MČ Praha 8 v rámci Usnesení č. 0136/2018. Část navržených úprav (Náměstí Dr. Holého) byla předána k realizaci Magistrátu Hl. města Prahy. 

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ