Budoucnost Palmovky - panelová diskuze

3. Května 2021

Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata: nedořešené celoměstské dopravní vazby (komunikační síť), nevyjasněná urbanistická struktura a nejasná artikulace charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství.

MČ Praha 8 na tento stav reaguje řadou projektů. Za zmínku nepochybně stojí vznikající Územní studie Palmovka, velkou proměnou projde tramvajové křížení, které díky tomu bude přehlednější, ale i prostupnější. Podobu Palmovky výrazně ovlivní také záměry soukromých investorů, ať už se jedná o výstavbu polyfunkčního domu na místě autobusového nádraží, úpravy okolí Libeňské synagogy nebo bytová zástavba.

Stane se tak Palmovka bezpečnější, čistší a důstojnější lokalitou? Jaké další důležité změny se zde v následujících letech odehrají? Otázkám se bude věnovat panelová diskuse, kterou pořádá MČ Praha 8 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vysílanou z pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP), v úterý dne 25. 5. 2021 od 16:30 hod.

Zapojte se s námi do diskuze.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ