Co bude s přístřeškem na předmostí libeňského mostu?

1. Srpna 2019

Často se nás ptáte, co bude se starým přístřeškem na předmostí libeňského mostu, vedle kterého jsme umístili nový mobiliář. Starý přístřešek je v dezolátním stavu, slouží jako nosič nelegální reklamy a s novým mobiliářem je ve vizuálním kontrastu.

Přístřešek je v majetku Dopravního podniku Praha. Proto radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík a zastupitel Petr Pelc, zmocněnec pro rozvoj oblasti Palmovka, sepsali dopis, ve kterém žádají technického ředitele DPP o odstranění přístřešku. Odpověď vám dáme k dispozici.

Text dopisu:

Vážený pane řediteli, 

obracíme se na Vás ve věci přístřešku u tramvajové zastávky Palmovka na předmostí Libeňského mostu.

V rámci projektu PalmovkaTeď (www.palmovkated.cz), který vznikl  z iniciativy Městské části Praha 8, byly na tramvajových zastávkách Palmovka v ulici Na Žertvách a na předmostí Libeňského mostu instalovány specifické městské mobiliáře (viz příloha č. 1). Cílem intervence bylo zkultivovat dosud neutěšené místo, dát mu příjemnější přirozený charakter a kolemjdoucím i obyvatelům nabídnout možnost posezení a odpočinku v příjemném prostředí. Mobiliáře samozřejmě využívají rovněž cestující čekající na tramvajové spoje. 

Na předmostí Libeňského mostu byl jeden prvek instalován v těsné blízkosti starého přístřešku, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. 

Tento přístřešek je v dezolátním stavu, slouží jako nosič ilegálních reklamních polepů a s novým mobiliářem, který se snaží zastávku kultivovat, je ve vizuálním kontrastu (viz příloha č. 2). Ačkoliv již před lety byl na zastávku umístěn nový modernější přístřešek, tento starý na místě stále zůstává. Obdrželi jsme řadu podnětů a dotazů od občanů Prahy 8 a obyvatel Palmovky, kteří by uvítali, kdyby byl přístřešek odstraněn.

V souladu se zájmem občanů Prahy 8 se na Vás dovolujeme obrátit se žádostí o odstranění přístřešku. Prosíme Vás o informaci, v jakém časovém horizontu je DPP, a.s. schopen odstranění přístřešku realizovat.

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem, 

Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D.      a          Ing. Petr Pelc

Radní MČ Praha 8                             Zastupitel MČ Praha 8

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ