!VÝSTAVA! Co chtějí místní obyvatelé na Palmovce? Odpověď naleznete ve vestibulu metra!

17. Března 2021

Od 23.  3.  2021 bude ve vestibulu metra Palmovka instalována výstava s výstupy z plánovacích setkání, sousedského workshopu a on-line dotazníku, které připravila iniciativa Palmovka TEĎ pod patronací MČ Praha 8 ve spolupráci s odborníky z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, agenturou Hanus – Konzultace  & analýzy a s řadou architektů a projektantů.

Výstava je dalším z výsledků několikaměsíčního sběru podnětů, přání i konkrétních návrhů od místních obyvatel, podnikatelů a spolků. Jednotlivci i občanské iniciativy jsou zajedno – současný stav Palmovky je neutěšený a zanedbaný a zaslouží si rozsáhlou a promyšlenou proměnu. 

„Vrátit Palmovku lidem – jedině tak podle mého názoru Palmovka ožije. Aby místní i návštěvníci začali Palmovku vnímat jako příjemné místo k setkávání a zastavení se, musí k tomu mít prostor. A to aktuálně nemají. Palmovka nyní patří spíš tramvajím, vyžilým autobusovým a vlakovým nádražím a živlům, které využívají zapadlá zákoutí. Jsem rád, že se územní studie, která z velké míry stojí právě na výsledcích plánovacích setkání s občany, rozsáhle věnuje potřebě otevření celého prostoru a dostupnosti občanské vybavenosti,“  komentuje budoucnost Palmovky Tomáš Hřebík, radní MČ Praha 8 pro strategický rozvoj.

Citlivý přístup k budoucí výstavbě, důraz na kvalitní veřejné prostranství, množství zeleně, zajištění služeb a maloobchodu – to jsou některé z prvků, které společně pomohou oživit celou oblast a proměnit nevzhlednou křižovatku v životaschopné mikrocentrum Prahy, které si stále zachová i svou historickou hodnotu – například kultivovanou připomínkou slavného spisovatele skrze náměstí Bohumila Hrabala nebo důstojnějším využitím budovy synagogy a jejího okolí.

„Zájem obyvatel o zapojení se do plánování rozvoje Palmovky předčil mé očekávání – sešly se nám stovky konkrétních připomínek a námětů, ze kterých je jasně vidět, že současný stav místní trápí. Platforma Palmovka TEĎ bude i nadále propojovat všechny aktéry a instituce a informovat veřejnost o novinkách v rozvoji území. Budeme rádi, když se k nám připojíte na  www.palmovkated.cz  a pomůžete nám ve vytváření moderní a životaschopné Palmovky,“  vyzývá všechny, kterým budoucnost Palmovky není lhostejná, koordinátor platformy Palmovka TEĎ, Petr Pelc.

Závěry veřejného projednání k nové podobě náměstí Bohumila Hrabala v Praze - Libni

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ