Jižní obchvat: záchrana Palmovky od tranzitní dopravy

25. Února 2020
Klíčová dopravní stavba, která uleví Palmovce od tranzitní dopravy. Tak by se dala popsat téměř kilometr dlouhá nová silnice, kterou připravuje Praha 8 ve spolupráci s předními dopravními experty.

Zcela nová obousměrná komunikace pomůže přesměrovat velkou část dopravního proudu z obydlené oblasti Palmovky. Jižní obchvat Libně, jehož studii si nechala zpracovat radnice Prahy 8, představuje dopravní bypass části ulice Sokolovská mezi Švábkami a Balabenkou. Jinými slovy: auta z Rohanského nábřeží po jeho výstavbě objedou palmovecký kopec z jižní strany, kde není žádná obytná zástavba.

Palmovka bez tunelu

„Palmovkou se detailně zabýváme od chvíle, kdy jsme přišli na radnici. První zásadní změnou, kterou jsme prosadili, je odstranění plánovaného tunelu, tzv. Pobřežní IV sever, ústícího do ulice Na Žertvách, z platného Územního plánu hl. města Prahy. Tím plníme předvolební slib, že nechceme tunel pod Palmovkou,“ uvedl Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj (TOP 09 + STAN).
Na zrušení záměru budovat pod Palmovkou tunel se shodlo vedení Prahy 8 s vedením hlavního města i Institutem plánování a rozvoje (IPR). Někteří představitelé města si to ale vyložili tak, že se doprava zafixuje v dnešním stavu, kdy přes obydlenou oblast projíždí velké množství aut. S tím Praha 8 nesouhlasila, i s ohledem na plánované zklidnění a revitalizaci Sokolovské ulice.

Obchvat jako definitivní řešení dopravy
Zafixování dnešního stavu na další desítky let by bylo špatné řešení. Proto vedení Prahy 8 oprášilo plán, o kterém se v minulosti uvažovalo, ale nikdo se jím nikdy seriózně nezabýval. Společně s odborníky z firmy Satra a JK Architekti se podařilo prokázat, že jižní obousměrná objízdná komunikace je realizovatelná a že Palmovce výrazně pomůže.

„Pointa celé věci je, že městská část díky této zcela nové silnici dokáže výrazně snížit tranzitní dopravu na celé Palmovce, a tím ulevit všem jejím obyvatelům. Dokázali jsme, že to řešení je reálné,“ konstatoval radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).

Podle vypracované studie proveditelnosti se může počet vozidel projíždějících Sokolovskou ulicí snížit z dnešních 22 tisíc vozidel na 8,3 tisíce (uvažována zátěž v době dokončeného Městského okruhu). Stavba výrazně ulehčí i ulici Voctářova a dalším komunikacím. Součástí prověřeného dopravního řešení jsou i trasy pro pěší a cyklisty.

Díky této studii se Praze 8 podařilo přesvědčit o stavbě obchvatu také IPR, který tuto původně jednosměrnou variantu odmítal. Dnes jsme již v situaci, kdy IPR zakomponoval stavbu obchvatu do svých strategických dokumentů. Nová verze obchvatu se také objeví v aktualizovaném Metropolitním plánu.

Sokolovská pro lidi

Jižní obchvat Libně odkloní auta ze Sokolovské ulice a dovede je až před křižovatku Balabenka. Zde se projíždějící vozidla budou moci napojit na nadřazenou silniční síť v podobě Městského okruhu, jehož dostavba se nyní projektově připravuje. „Mimoúrovňová křižovatka Balabenka na MO bude dle nové koncepce, schválené vedením Prahy, celá pod zemí. Na terénu zůstane pouze místní doprava a MHD, v místě dnešního mostu Spojovací vznikne přestupní uzel všech směrů tramvaje a autobusových linek a vznikne tu nová zástavba clonící obytné budovy od pouličního hluku. Jižní obchvat Libně je s novým návrhem Městského okruhu koordinovaný a dobře jej doplňuje,“ doplnil vedoucí architekt týmu MO Jan Kasl. Sokolovská ulice nebude v běžném provozu využívána pro tramvajovou dopravu, která povede pouze ulicí Na Žertvách ke stanici metra.

„V návaznosti na naši studii bude následovat příprava revitalizace a zklidnění Sokolovské, jejímž výsledkem bude obytná ulice, průjezdná pouze pro místní cílovou dopravu, mnohem přívětivější k okolním bytovým domům. Půjde také o obrovský impulz pro rozvoj této dnes zanedbané ulice, která má značný nevyužitý potenciál,“ sdělil Petr Pelc (TOP 09 + STAN), zastupitel a zmocněnec pro oblast Palmovky.

V nejbližší době podá radnice Prahy 8 na hlavní město Prahu oficiální žádost o zařazení projektu Jižního obchvatu Libně do Plánu mobility a zahájení projektové přípravy. Odhadovat, kdy by ke stavbě mohlo dojít, je obtížné, ale předpokládá se, že by měla proběhnout ještě před náročnou dostavbou Městského okruhu. Tedy během několika příštích let.

Zdroj: MČ Praha 8 (27. února 2020).

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ