Kam s vánočním stromkem, když už dosloužil?

2. Ledna 2021

Vánoční období končí tradičně svátkem Tří králů, a to je také čas, kdy lidé ve větší míře začínají odstrojovat své vánoční stromky. Kam s ním? Otázka, kterou si kladl nejenom Jan Neruda, ale kterou si každoročně pokládá mnoho Pražanů a také obyvatel Prahy 8, když přemýšlí, jak se zbavit vysloužilého vánočního stromku. Máme pro Vás dobrou zprávu, těch možností je několik.

Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.  

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora. 

Vánoční stromky lze volně odkládat vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad. Pracovníci úklidových služeb je pak odvážejí při pravidelném svozu.

Další z možností, kam vysloužilé vánoční stromky odevzdat, jsou sběrné dvory hlavního města Prahy. V naší městské části je to sběrný dvůr v ulici Štorchova v Libni.

zdroj: MČ Praha 8

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ