Na Palmoveckém kopci může vzniknout sportovní areál

30. Července 2019

Na posledním řádném zasedání schválili zastupitelé Prahy 8 návrh na pořízení změny územního plánu. Důvodem změny je vytvoření podmínek pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém kopci. K tomu má již Praha 8 zpracovanou urbanistickou vizi.

„Palmovecký kopec je významnou lokalitou Libně. Zároveň je to velmi atypické území, které je rozděleno mezi několik areálů a postrádá celistvé řešení. To chceme změnit, kopec udělat prostupnější a zpřístupnit návrší kopce, které nabízí vyhlídku na panorama města,“ říká Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj. 

Proto Rada MČ Praha 8 připravila materiál, který posvětili zastupitelé. Díky tomu by mohl z kopce vzniknout park s výhledem a sportovním zázemím. Již nyní je zde významný hokejbalový areál, který je v plánu modernizovat a dále ho rozšířit o další sportoviště. Městská část přitom bude vycházet z již vypracované urbanistické vize, která počítá s několika scénáři rozvoje.

„V obecné rovině vycházíme z již vypracované studie a našim cílem je na palmoveckém kopci vybudovat sportovní zázemí. Jak konkrétně bude areál vypadat a co za další aktivity nabídne, bude ještě podrobeno diskuzi,“ říká Petr Pelc, zastupitel MČ Praha 8 a zmocněnec pro rozvoj oblasti Palmovka. 

Lokalitu palmoveckého kopce zatěžuje nedostavěné Technologické centrum ochranného systému metra. Nedostavěný kryt leží roky ladem a neřešení situace vede k úpadku okolí, kam se stahují nežádoucí aktivity.

„Změny, které máme v plánu, lze sice realizovat i bez ohledu na budoucnost krytu, je pro nás ale zásadní situaci vyřešit a pomoci tím stabilizaci celého území. Zahájíme proto dialog s Dopravním podnikem Praha, který je majitelem krytu, o jeho budoucím řešení, dostavbě, či jiných variantách,“ vysvětluje Hřebík. 

Zároveň dojde k prověření napojitelnosti komunikací Pod Plynojemem – Balabenka, tzv. jižního obchvatu Libně, který by ulehčil dopravě v Sokolovské ulici. V nepolední řadě se studenti ateliéru Klokočka na podzim 2019 zaměří na propojení Palmoveckého kopce a Krejcárku.

Studii, kterou vypracoval ateliér UNIT architekti, si můžete prohlédnout zde.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ