Obnova území bude zahájena už letos

23. Srpna 2018

Palmovka je mimořádně důležité a nadějné místo, které našlo svou lepší budoucnost. Po setkáních s občany, živnostníky a developery, kteří mají v území své zájmy, se nyní rozbíhá praktická realizace obnovy.

Projekt nazvaný Palmovka TEĎ / Palmovka 2030 připravil místostarosta Petr Vilgus. „Menší změny“ jako obnova zastávky Na Žertvách nebo instalace nového mobiliáře proběhnou už letos, nový park před budovou radnice je nyní ve fázi ve fázi přípravy projektové dokumentace. „Projekt obnovy Palmovky jsme důkladně projednali s veřejností. Park, rychlé úpravy ulice Na Žertvách a předprostoru Komerční banky, jsou kompromisem mezi zájmy místních občanů a živnostníků. Po desetiletích přešlapování na místě Palmovka konečně dostala naději,“ říká místostarosta Petr Vilgus. 

Na zastávce Na Žertvách budou vyměněny povrchy chodníků a vozovky, budou tu instalovány lavičky se stromy a zelení. Kombinace parku a náměstí před budoucí radnicí Prahy 8 bude příjemným místem pro každého, kdo si bude chtít odpočinout od hluku a ruchu velkoměsta.Počítá se s dostatečným počtem stromů, které v letním parnu ochladí vzduch, budou tu vodní prvky, velký podíl trávníků včetně svahu, kde bude možné v zimě sáňkovat. Zároveň však z části půjde i o zpevněnou plochu, na které půjde provozovat trhy nebo zimní kluziště. Projekt profesionálně zpracoval ateliér UNIT architekti ve spolupráci s Land05. Zahájena bude i příprava likvidace autobusového nádraží, které dlouhodobě hyzdí tuto část města.

Samostatnou kapitolou bude obnova návrší pod Libeňským plynojemem. Jako dítě si pamatuji, že jsem tu chodil s dědečkem na procházky. Pak na konci 80. let minulého století místo zabrala stavba válečného krytu, který dodnes nebyl dokončen. Část kopce přešla do majetku různých státních firem, se kterými dojednáváme převod na město. Připravili jsme společně s panem architektem Filipem Tittlem přeměnu návrší na sportovně relaxační oblast. Měl by tu být park, sportoviště, skateboardový areál. Díky návrhu změny metropolitního plánu, kterou jsem podal, by pro sport mělo být určeno i území mezi železničními tratěmi. Park před radnicí bude plícemi Libně, Palmovecký kopec jejím sportovně relaxačním zázemím,“ dodává místostarosta Vilgus.

Obnova Palmovky naváže na rekonstruovanou Zenklovu ulici, která bude letos dokončena. Detaily obnovy těchto míst najdete na webu MČ www.praha8.cz. 

Studii specifického mobiliáře v ul. Na Žertvách naleznete zde

Studii předprostoru parku nové budovy úřadu prostudujete zde

Studie Palmovecký kopec - vize rozvoje lokality k nahlédnutí zde


ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ