Označte v mapě, jak se kde cítíte

9. Srpna 2019

Kde je vám horko nebo kde se naopak z hlediska teploty cítíte dobře? Na Palmovce se určitě takových míst najde dostatek. 

MČ Praha 8 spustila pocitovou mapu na téma klimatická změna a kvalita prostředí. Udělejte si chvilku a v mapě označte: 

1) místo, kde se cítíte ŠPATNĚ kvůli nadměrnému horku 

2) místo, kde se z hlediska teploty cítíte DOBŘE 

3) místo, kde dochází k nedostatečnému zasakování srážkové VODY 

4) místo, které je postižené projevem SUCHA 

5) místo, kde je ŠPATNÁ kvalita ovzduší 

6) místo, kde je nedostatek ZELENĚ 

7) místo a popis tam, kde si myslíte, že by mohlo být realizováno OPATŘENÍ zlepšující negativní hydrometeorologické / klimatické jevy 

Pocitovou mapu naleznete zde

Odpovědět můžete na všechny nebo pouze vybrané otázky. Pocitová mapa je anonymní. 

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ