Palmovka bude mít koncepční rozvojový dokument

26. Června 2019

Rada MČ Praha 8 schválila 26. června 2019 podnět na pořízení Územní studie Palmovka. Jedná se o nezbytný koordinační dokument vytyčující strukturu území a nastavení pravidel pro další rozvoj.

V důležité rozvojové oblasti hl. města Prahy, Palmovce, dlouhodobě dochází k masivní výstavbě bez jasného podkladu pro rozhodování místního stavebního úřadu. „Na základě široké politické podpory, a to jak na MČ Praha 8, tak Magistrátu hl. města Prahy, se nám podařilo zahájit jednání o pořízení takového koncepčního dokumentu, který nastaví jasná pravidla pro rozvoj v území“ říká radní Tomáš Hřebík. “Nyní intenzivně pracujeme na jeho zadání”, dodává radní Hřebík. 

Palmovka skýtá velké množství rozvojových ploch, které v následujících letech projdou proměnou. Jedná se především o území v okolí rozestavěné budovy Nové Palmovky. Území představuje mimořádnou příležitost k rozvoji širšího centra Prahy, ale i riziko vzniku problémové městské struktury v klíčovém dopravním uzlu. 

Územní studie potvrdí stabilizovanou zástavbu a navrhne nová veřejná prostranství spolu s blokovou zástavbou navazující na charakter území. Důležitou součástí studie bude přirozené propojení Karlína a Libně. 

Územní studie je realizována v rámci projektu městské části Prahy 8, Palmovka 2030. Její zadání také vychází z výsledků realizovaného workshopu hlavních aktérů, který se uskutečnil letos v březnu v CAMPu (budova IPR Praha) za účasti zástupců Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 8, Dopravního podniku a dalších. Jedním z priorit dalšího rozvoje je právě zmíněná územní studie, dále řešení dopravní obslužnosti Palmovky a rekonstrukce vytížené Sokolovské ulice. 

Zdorj: Palmovka TEĎ

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ