Palmovka se probouzí – oživí ji umění i nový prostor

16. Září 2020

Už nyní začínají projekční práce na novém náměstí Bohumila Hrabala. S jeho uměleckou vrstvou architektům ze studia UNIT pomůže oceňovaný umělec – Dominik Lang. Souběžně vzniká projekt na využití prostoru před nádražím Dolní Libeň, které projde rekonstrukcí a otevře se veřejnosti.

Prestižní složení měla komise vybírající umělce pro práce na náměstí Bohumila Hrabala, které do roku 2024/5 vznikne mezi novým komplexem Palmovka One a ulicí Na Žertvách. Zasedli v ní například náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, Marie Foltýnová z Galerie hl. města Prahy, nejúspěšnější český sochař Krištof Kintera nebo Anna Švarc, architekta pražského metra z Dopravního podniku hl. města Prahy.

Z výběrového řízení, jehož se zúčastnila desítka autorů, neměl vzejít konkrétní návrh uměleckého díla. Hodnotily se tvůrčí přístupy k zadanému tématu, znalost kontextu i citlivost vazeb, včetně sociálních, na Palmovce.

Umělecký plán na další roky

Ve finále se ocitla ještě dvojice vynikajících současných umělců Pavla Sceranková/Dušan Zahoranský. „Volba Dominika Langa je odvážná. Jde o progresivního, konceptuálního autora, který vždy vychází z vazeb na dané místo. Můžeme čekat vše, jen ne pomník nebo jinou klasickou formu umění,“ konstatuje radní Tomáš Hřebík (STAN), který byl členem komise. Lang, který je vedoucím ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nadchl veřejnost například realizací pomníku Maxe van der Stoela v Praze 6.

Podle vyjádření komise si uznání zaslouží všichni přihlášení umělci. Kvalita předložených postupů dokonce vyústí v umělecký plán pro Libeň. Tak, aby se kvalitní díla postupně stávala nedílnou součástí Palmovky a okolí. „Odnášíme si cenné poznatky a podněty i pro další místa, která v souvislosti s naším projektem a revitalizací celé lokality vzniknou,“ dodává Kamil Hošták ze společnosti Landia Management, která společně s Discovery Group realizuje projekt Palmovka One.

Spolupráce s Dominikem Langem a UNIT architekti započne ještě na podzim. Do konce roku 2020 budou zástupcům Prahy 8 a MHMP představeny první návrhy. V následujícím roce bude zpracován projekt náměstí, které vznikne mezi ulicí Na Žertvách a budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One. Samotné náměstí má být dokončeno souběžně s novým komplexem – 2024/5.

Nový prostor na Palmovce

Umělecké instalace se v budoucnu mohou objevit i v prostoru mezi nádražím Dolní Libeň a křižovatkou na Palmovce. Roky zanedbaný pozemek by se měl již v příštím roce využít ku prospěchu veřejnosti.

Věci se začaly hýbat vloni v září, kdy jsme během úklidu tohoto prostranství zformovali první představu využití,“ popisuje Petr Pelc (TOP 09), zastupitel a hlavní osoba platformy PalmovkaTEĎ. Bylo na čase. I červnová participace na Palmovce pořádaná MČ Praha 8 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) ukázala, že vy, obyvatelé Prahy 8, právě tuto část Palmovky hodnotíte kriticky.

Během roku proběhla četná jednání na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) a Dopravního podniku, jemuž pozemek patří. S jeho vyčištěním, revitalizací a zpřístupněním souvisí plán rekonstrukce objektu nádraží Dolní Libeň. Zde mají najít zázemí řidiči tramvají, ale dvě podlaží by se do budoucna mohla otevřít veřejnosti.

Stávající situace, kdy tuto část Palmovky okupují sociálně nepřizpůsobiví, konzumuje se alkohol i drogy a panuje zde všudypřítomný nepořádek, je pro nás nepřípustný. Proto jsme se do řešení zakousli a po roce máme na stole hned několik variant dalšího postupu,“ shrnuje radní Tomáš Hřebík.

Sejdeme se na Zastávce…

Klíčové rozhodnutí padlo na konci května. Jednání se zúčastnili zástupci všech dotčených úřadů i institucí. Shodli se na nutnosti co nejrychlejší proměny předprostoru nádraží. Ovšem s tím, že jakákoliv aktivita musí být dočasný charakter (5-7 let). Proto, aby neohrozila záměry Pražské developerské společnosti, městské příspěvkové organizace, která v místě chystá novou výstavbu.

Pro urychlení realizace záměru v létě vznikl za účasti MČ Praha 8 spolek Libeň Bohumila Hrabala. Jeho součástí je také Landia Management, architektonické studio MAR.S architects, Divadlo Pod Palmovkou a další. Spolek přišel s konkrétním návrhem vícefunkčního prostoru s názvem Zastávka Libeň. Kombinuje kulturní scénu, tržiště a food court, velkou permakulturní zahradu. Vznikne zde zázemí pro dětské kluby, občanské spolky, autoři myslí i na seniory.

Klíčem je otevření lokality. Garance úklidu a bezpečnosti. Ideálně celoročního provozu a přístupnosti všem skupinám občanů Prahy 8,“ objasňuje Tomáš Hřebík, který by na Zastávce do budoucna rád pořádal vánoční a další sezónní trhy, akce městské části nebo měl během zimy umístěné kluziště, které Praha 8 vlastní.

…snad už v létě 2021

Koncepce oslovila vedení Dopravního podniku hl. města Prahy, stejně jako zástupce Magistrátu. Spolek se stane na základě zákonem určených procesů nájemcem prostoru. Jakýmkoliv pracím budou předcházet dendrologické posudky, zaměření, pasportizace inženýrských sítí… A samozřejmě nadále kladná stanoviska zejména odboru územního rozvoje MHMP.

Všechna dosavadní vyjádření nasvědčují, že bychom se na Zastávce mohli sejít už na přelomu jara a léta roku 2021. Děláme maximum pro to, aby realizace dopadla ve vytyčeném čase. Proměnu tohoto místa chtějí občané, my, zástupci města a jeho organizací. Platí zde dvojnásob, že kdo chce, hledá způsob,“ uzavírá Petr Pelc.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ