Předláždění tramvajové zastávky se blíží do finále

30. Dubna 2019

Očekávaný termín dokončení stavebních prací na tramvajové zastávce v ulici Na Žertvách je 26. května 2019. Na nově položený povrch umístí MČ Praha 8 šest prvků specifického mobiliáře.

Cílem je místo zkultivovat díky předláždění a následné instalaci nového mobiliáře. Investorem prací je Technická správa komunikací, projekt je realizován v rámci projektu MČ Praha 8 Palmovka 2030.

Na předláždění tramvajové zastávky budou navazovat další úpravy veřejného prostranství, jako je například úprava tramvajového křížení v ulici Na Žertvách a Zenklova, které by se mělo stát v následujících letech bezbariérovým. 

Staveniště bylo převzato na přelomu ledna a února 2019 za přítomnosti zástupců osmé městské části, TSK a realizátora INPROS Praha, a.s. Revitalizace ulice Na Žertvách započala 4. března 2019. 

Díky pracím na etapy práce neomezuje dopravu, ani vstup do metra. Předláždění a nový mobiliář je hrazen z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a vyjde na cca 9 milionů korun.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ