Přesun tramvajové zastávky Palmovka směr Kobylisy

16. Května 2019

Z důvodu pokračování rekonstrukce vodovodu DN 300 v ulici Zenklova, je nutno zastávku „Palmovka“ směr Bulovka v ul. Zenklova, přesunout cca o 125 m po směru jízdy, před vchod do domu č. 36/454 (Divadlo pod Palmovkou), cca 35 m za křižovatku s ul. Na Hrázi.

Bude proveden provizorní řad a následně demontován stávající vodovodní řad DN 300 a položen nový řad z litiny DN 300 ve stejné trase. Tímto bude zastávka 2x po délce rozkopána. Z tohoto důvodu a pro zajištění bezpečnosti cestujících je přesun zastávky nutný. Následně bude celá zastávka předlážděna novou dlažbou.

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost a. s.
Termín přesunu tramvajové zastávky je od 4. června do 31. srpna 2019.
ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ