Proces výstavby nové školy startuje

1. Září 2021

Na Rohanském ostrově dojde v příštích letech k výrazným změnám – kromě vzniku celoměstsky významného parku s rozlohou 56 hektarů se zázemím pro volnočasové aktivity a bohatou sítí pěších a cyklistických tras, bude na ostrově realizována i nová výstavba, která se stane domovem pro přibližně sedm tisíc nových obyvatel osmé městské části. 

S významným předstihem se připravujeme na to, že stávající občanská vybavenost nebude novému nárůstu počtu obyvatel Karlína dostačovat a razantně se zvýší poptávka po školách a školkách v území. Proto plánujeme výstavbu školských zařízení v této oblasti a tím nejvýznamnějším bude právě nová základní škola,“ komentoval vyhlášení soutěže radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

S ohledem na přírůstek obyvatel bude mít škola velkorysou kapacitu - předpokládá se vznik 27 tříd, které pojmou více než 800 žáků a žákyň. Kromě kmenových tříd, odborných učeben, tří tělocvičen, družiny a školní jídelny, počítá záměr městské části i s byty pro pedagogické pracovníky. Soutěžní návrhy budou podléhat nárokům nejen na architektonické a funkční řešení samotné školy, ale i na kvalitu návrhu veřejného prostranství v jejím okolí. Předpokládá se, že škola bude významnou dominantou lokality a její prostory (učebny, tělocvičny či víceúčelový sál) budou využívány v odpoledních a večerních hodinách veřejností pro výukové, kulturní či sportovní využití. 

Příležitost navrhnout podobu nové základní školy není v Praze běžná. Proto doufám, že se nám sejdou zajímavé a neotřelé návrhy, které budou naplňovat potřeby tradičního vzdělávání i moder- ních a inovativních metod výuky. Architekti, kteří se do soutěže přihlásí, by neměli opomenout ani význam prvků takzvané modrozelené infrastruktury a připravit projekt, podle kterého se postaví škola, kde se bude dětem nejen dobře učit, ale i kvalitně trávit volný čas,“ představil svoji vizi radní Hřebík.

Soutěž o návrh architektonického řešení základní školy se uskuteční ve druhé polovině letošního roku a její vítěz bude vyhlášen na začátku roku 2022.

Část nákladů na výstavbu školy půjde z fondu rozvoje, do kterého přispívají developeři.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ