Radnice Prahy 8 vydává pro občany aktualizované odpovědi na vaše nejčastější dotazy (FAQ) v souvislosti s epidemiologickou situací.

16. Března 2020
 • Budou otevřeny kulturní domy v Praze 8?
Nebudou, s účinností od dnešního dne do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny KD Krakov, KD Ládví a Divadlo Karla Hackera. 

 • Budou fungovat trhy a tržnice? 
Vláda od soboty 14.03.2020 od 06.00 hod. zakazuje prodej na tržnicích a tržištích. 
V Praze 8 jsou tedy zakázány trhy v Čimicích a Ládví.

 • Budou uzavřené školky a jesle v Praze 8?
S platností od pondělí 16. března 2020 do odvolání bude uzavřeno všech 24 mateřských školek v Praze 8, které jsou zřizované městskou částí. Rozhodl o tom Krizový štáb Prahy 8. Okamžitě byli informování všichni ředitelé s tím, že toto rozhodnutí musí okamžitě předat rodičům dětí.

 • Kterých akcí se týká zákaz?
Od pátku 13.03.2020 od 06.00 hod. jsou zakázány do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé.

 • Budou v provozu venkovní školní hřiště?
Provoz venkovních školních hřišť je plně na rozhodnutích ředitelů základních škol. Nicméně rozhodnutí ředitelů musí být plně v souladu s nařízením vlády, které říká, že jsou zakázány sportovní akce s účastí přesahující 30 lidí. 

 • Budou zrušeny svatby?
V současné chvíli oddávání probíhá a svatby se neruší. Nicméně snoubenci musí také respektovat vyhlášený nouzový stav. Proto při sňatečném obřadu nesmí být v obřadní síni přítomno více než 25 svatebčanů včetně svědků.

 • Bude zrušeno vítání občánků?
Březnový termín vítání občánků je zrušen, všichni rodiče budou kontaktováni s tím, že jakmile bude možný návrat k normálu, radnice připraví náhradní termín.

 • Bude v provozu Úřad městské části?
Krizový štáb Prahy 8 zároveň rozhodl o novém režimu chodu ÚMČ Praha 8. Veškerá agenda, která lze, bude od pondělí 16. března vyřizována pouze na prosklených přepážkách podatelny v přízemí budovy úřadu. Pro ostatní agendy bude v pondělí úřad zavřený a budou prověřeny technické možnosti, jak u agend, které nelze převézt na přepážky podatelny, zajistit bezkontaktnost mezi úředníkem a klientem. Stále platí žádost k občanům o omezení návštěv úřadu jen v opravdu naléhavých případech a po předchozí telefonické domluvě s konkrétním úředníkem.

 • Bude fungovat MHD?
MHD je v provozu. Od pátku 13.03.2020 prosí Dopravní podnik, aby cestující na městských autobusových linkách v Praze nepoužívali k nástupu a výstupu přední dveře. Je to k ochraně řidičů. Pro další aktuality sledujte www.dpp.cz

 • Bude nadále fungovat Pečovatelská služba Prahy 8 pro seniory?
Pečovatelská služba Prahy 8 zatím funguje bez omezení, přestože i pečovatelky musely reagovat, s ohledem na omezení provozu základních škol, výběrem nemocenské. Vzhledem k budoucímu nepředvídatelnému vývoji bylo provedeno vytipování rizikových klientů, u kterých nelze poskytování pečovatelské služby přerušit, protože nemají blízkou rodinu.

 • Kam se mohou obrátit senioři při žádosti o pomoc?
Senioři se mohou obrátit na krizovou bezplatnou nonstop linku 800 160 166, kterou zřídilo Hl.m.Praha a spravuje ji Život 90.  Na lince lze získat informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo si ve spolupráci se soukromými obchodníky objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Telefonní linka je určena seniorům 65+ a má napomoci ke zvládnutí situací, kdy se senior ocitá díky aktuální krizové situaci v izolaci. Život 90 také vyzývá všechny, kdo by se chtěli dobrovolně zapojit do pomoci. Více informací na stránkách www.zivot90.cz. Platí doporučení seniorům, aby maximálně setrvávali v domácím prostředí!

 • Existují nějaké oficiální a ověřené informační zdroje k současné situaci? 
Veškeré informace k současné epidemiologické situaci najdete na www.vlada.czwww.mzcr.czbezpecnost.praha.eu a informace týkající se městské části Praha 8 na našem webu. 

 • Může nahradit dezinfekční gel antibakteriální mýdlem?
Řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem je základ, alespoň dvacet sekund. Dojde tím k odstranění větší části virů. Dezinfekce na ruce je účinnější, ale rozhodně je lepší si umýt ruce vodou a mýdlem než se stresovat, že nemám gel. Pro dezinfekci například Savem doporučujeme především na pracovištích, ale také v domácnostech především - držadlo u mikrovlnné trouby, držadlo u lednice, držadlo u rychlovarné konvice, víko odpadkového koše a sluchátko u pevných linek.
ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ