Rohanský ostrov se dočká revitalizace. Mezi Karlínem a Libní vznikne i nový přírodní park

7. Prosince 2020

V meandru Vltavy na území o rozloze 56 ha plánuje Praha částečně zachovat městskou divočinu a většinu oblasti postupně upravit pro volnočasové aktivity. Nové řešení bude zároveň plnit funkci protipovodňové ochrany Prahy. Projekt Rohanský ostrov poprvé představí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) v úterý 8. prosince prostřednictvím online streamu z Centra architektury a městského plánování (CAMP).

Jeden z největších pražských parků vznikne vedle nové čtvrti, která vyrůstá na pomezí Karlína a Libně. Lokalita, jež dlouhé roky patřila mezi jedny z nejzanedbanějších, se tak stane atraktivním místem nejen pro bydlení a práci, ale také pro odpočinek. V celé oblasti dosud chybí velký veřejný prostor pro sport a setkávání. Proto bude hlavní město prostřednictvím IPR řešit budoucí podobu Rohanského ostrova ve spolupráci s místními aktéry a obyvateli.

V oblasti o rozloze přibližně poloviny Stromovky vznikne přírodní park metropolitního významu, poslední neřešené území v širším centru města tak získá novou podobu. „V rozvoji území chceme vycházet z jeho historie a tradic. Počítáme také s obnovením ostrova, který tu býval po staletí, i když na jiném místě, popisuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj. Naší snahou je přiblížit se zpátky k původní říční krajině a podpořit tak kontakt člověka s řekou,“ doplňuje. Kromě parku čeká území také výstavba tisíce bytů a administrativních prostor, které podél ulice Rohanské nábřeží vznikají v rámci projektu Rohan City.

„Projekt přinese nejen zajištění další možnosti rekreace v centru města, rozšíření biodiverzity a obnovení přímého kontaktu s řekou, ale také ochranu města před povodněmi ,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Lokalita je dlouhodobě součástí protipovodňové ochrany centra města. Cílem projektu je snížit hladinu Vltavy při povodních a hlavně zpomalit proud řeky. Toho docílíme snížením úrovně terénu a vytvořením nového obtokového ramene řeky. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor nového Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou a korytem Vltavy upraven pro rekreaci,“ vysvětluje Petr Hlubuček. Projekt, spojuje vodohospodářskou funkci s místní krajinou a zároveň přináší Pražanům volnočasové vyžití.

Koncepce Rohanského ostrova se také dotýká rekonstrukce Libeňského mostu. Přepracovaná studie počítá od roku 2022 s opravou historického mostu Pavla Janáka z roku 1928 a se vznikem nového inundačního mostu, který je také součástí protipovodňových opatření. V rámci rekonstrukce budou rozšířeny chodníky, vzniknou cyklopruhy v celé délce mostu a budou vybudovány zcela nové bezbariérové rampy na Rohanský ostrov.

O podobě parku se bude rozhodovat na základě mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem, které bude vypsáno na podzim příštího roku a bude trvat přibližně rok. Již během něj vznikne výsledná Koncepce Rohanského ostrova. V současné době připravujeme podklady a zadání pro vyhlášení soutěžního dialogu. Proces bude založen na zapojení veřejnosti a místních aktérů. Zároveň chceme území v následujících měsících Pražanům podrobněji představit a s místními debatovat o jejich potřebách a hodnotách místa. Chystáme komentované procházky, workshopy i výstavu, říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

První představení Rohanského ostrova se uskuteční v úterý 8. prosince od 19:00 hodin v Centru Architektury a Městského Plánování CAMP. Přednášky a následná diskuze budou probíhat online.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ