Specifický mobiliář na výstavě Prague Next

31. Října 2019

Palmovecký mobiliář reprezentoval Palmovku na výstavě Prague Next. Jednalo se již o 14 ročník festivalu Architektury a urbanismu letos věnovaný problematice dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, bydlení a architektonickému dědictví v našem hlavním městě. MČ Praha 8 prezentovala chystané projekty na Palmovce, projekt rekonstrukce a zbudování nové trasy cyklostezky z Libně k Mostu Barikádníků a další. 

Mobiliáře Na Žertvách jsou prvními střípky 


Specifické prvky mobiliáře jsou jedním z prvních změn v ulici na Žertvách a okolí Palmovky, které místo postupně promění. Pro MČ Praha 8 je vyhotovila společnost Gardenline ve spolupráci s výrobcem městského mobiliáře VenDesign. Při jejich výrobě jsme dbali na kvalitu i udržitelnost. Dřevo, použité v prvcích, nese certifikaci FSC. Celkem šest z devíti prvků obsahuje zeleň, jedná se o vícekmeny a další vegetaci. Pohybujeme se na stropní desce metra, a proto si nemůžeme dovolit jakoukoli výsadbu stromu přímo na povrchu. Na přípravě celého projektu se podílelo široké spektrum odborníků, a to včetně krajinářských architektů. Jednotlivé projekty v území vznikly na základě participace veřejnosti. Specifické prvky navrhlo studio UNIT architekti, s.r.o.

Palmovku čeká v následujících 10-15 letech řada proměn, od zapojení do celoměstské dopravní koncepce, po stavební rozvoj lokality, město však chce Palmovku příjemnou pro život dříve, než po vyřešení všech dlouhodobých záměrů, a tak si nechalo zpracovat dokument Intervence Palmovka, který nastiňuje možné rychlé změny, které pomohou zlepšit kvalitu prostředí v okolí křížení na Palmovce stejně tak jako v celé dolní Libni již nyní, než dojde k finálnímu rozhodnutí a stanovení celkové koncepce území. Realizace dílčích intervencí je nyní v procesu. Více o projektech, které se na Palmovce chystají, naleznete v sekci Palmovka 2030
Foto z výstavy Prague Next:


ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ