Tunel nakonec nebude. Studie prověří jižní obchvat libně

30. Srpna 2019

Jak nejlépe vyřešit dopravu na Palmovce, prověří studie jižního obchvatu Libně, kterou si objednala Praha 8.

Variantami řešení dopravy na Palmovce se zabýval jarní workshop náměstka primátora Petra Hlaváčka a Adama Scheinherra, kterého se zúčastnilo vedení Prahy 8, Prahy 7 a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Výsledkem je shoda, že se nepočítá s původně plánovaným tunelem pod Palmovkou. Ten měl propojit (rozšířený) Libeňský most s Balabenkou a vyústit do ulice Na Žertvách. Účastníci workshopu toto řešení jednomyslně odmítli. IPR již požádal o jeho vyškrtnutí z územního plánu města. Současně s tím přislíbilo vedení města přípravu revitalizace ulice Sokolovská.

„Jsme rádi za tuto shodu, ale byli bychom neradi, kdyby tím řešení dopravy na Palmovce skončilo. Fakticky by zůstal zachovaný současný stav, kdy většina tranzitní dopravy jezdí ulicí Sokolovská. To by odnesli především obyvatelé této ulice. Jako dobré řešení se nám jeví možnost jižního obchvatu Libně, který byl v minulosti již několikrát diskutován, ale nikdy nedostal zelenou,” uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN).

Praha 8 si objednala technickou studii realizovatelnosti trasy „jižního obchvatu Libně“. Ten by vedl z křižovatky Sokolovská x U Rustonky, kudy jede velká část dopravy z Rohanského nábřeží, až na křižovatku Balabenka, kudy v budoucnu povede Městský okruh. Nová komunikace by vedla podél železniční dráhy mimo obytnou zástavbu, tím by se výrazně ulevilo obyvatelům ulice Sokolovská i celé oblasti Palmovky. Automobilovou dopravu by se tak podařilo vymístit z obydlené oblasti.

„Rozhodli jsme se definitivně prověřit toto řešení, které podle nás elegantně řeší řadu problémů oblasti Palmovky. Jsem moc rád, že studii zpracuje kancelář SATRA, která již pracuje na řešení dobudování Městského okruhu. Díky tomu vznikne vynikající synergie a dokážeme navázat na nejaktuálnější varianty okruhu, které připravuje hlavní město,” říká Tomáš Hřebík (TOP 09 a STAN), radní pro strategický rozvoj.

Cílem studie je prověřit trasování nové místní obousměrné komunikace jak prostorově, tak výškově a zajistit nové dopravní propojení významné dopravní komunikace vedené v ulici Rohanské nábřeží s Městským okruhem, resp. Vysočanskou radiálou v oblasti Balabenky. Obsahem řešení bude i dopravní návrh zatížení křižovatek Voctářova/Rohanské nábřeží, Sokolovská/U Rustonky, Pod Plynojemem/Pobřežní IV, Sokolovská/Pobřežní. Součástí bude urbanistický doprovod navrženého řešení komunikace s cílem co nejvhodněji zakomponovat komunikaci do přilehlého území.

Martin Jedlička

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ