Z Libně na Podbabu pod 10 minut? Rada dala nápadu zelenou

5. Června 2019

Rada MČ Praha 8 schválila v červnu 2019 studie železničních zastávek v Libni a Karlíně. Na Praze 8 díky tomu může vzniknout první vlaková zastávka, a to U Kříže v Libni. Ta by usnadnila pohyb nejen rezidentům, ale také dojíždějícím za prací z okolí Prahy. Ze zastávky U Kříže by například cesta na Podbabu netrvala déle než 10 minut. 

“Máme nyní šanci posunout železniční zastávku U Kříže do dalších projektových fází,” říká radní Tomáš Hřebík. “Chceme vyhlásit architektonickou soutěž na podobu zastávky a veřejný prostor v jejím okolí," dodává. 

V posledních 10 letech dochází ze strany cestujících k nárůstu zájmu o železniční dopravu. To v minulém roce potvrdilo i projednání celého záměru s veřejností, která projektu vyslovila podporu. Na dotazy účastníků odpovídali zástupci společnosti PRO CEDOP, která studii železniční zastávky v Libni zpracovala. Odhadované celkové náklady na realizaci projektu se pohybují kolem 100 milionů korun. 

Rozvoj integrovaných městských železničních zastávek je pro hl. města Prahu a ROPID jednou z priorit. V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále se navyšující počet cestujících. Železnice má na území města výhodu ve své rychlosti, některé železnice jsou také vedeny ve směrech, kde není zcela srovnatelně kvalitní síť silnic, nebo kde zavedení atraktivního spojení „tradiční“ MHD není z jiných důvodů reálné. Vzhledem k tomu, že SŽDC v současné době zpracovává studii proveditelnosti celého pražského železničního uzlu, je nyní na prosazování realizace záměru Prahy 8 nejvhodnější čas.

Více o železničních zastávkách zde

Zdroj: Palmovka TEĎ

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ