Začala stavba trakčních sloupů v okolí Palmovky v rámci elektrifikace linky 140

20. Března 2022
Od začátku března probíhají na Palmovce v ulicích Na Žertvách a Zenklova stavební práce na trolejovém vedení pro novou trolejbusovou linku 58, která nahradí současnou autobusovou linku 140 z Palmovky do Miškovic. 

V současnosti již probíhá zábor prostorů v místech plánovaných výkopových prací, které souvisí s instalací sloupů trakčního vedení. Jedná se zábory pouze lokální, v jejichž místech budou probíhat výkopy a betonáž základů. V pozdější fázi budou osazeny trakční sloupy, které z velké většiny budou sloužit i pro veřejné osvětlení. Místa budou označena a ohrazena zábranami pro bezpečnost pěších, nemělo by však dojít k výraznému omezení průchodnosti – část výkopů a v pozdější fázi i osazování sloupů se bude provádět mimo pěší trasy.

Většina trolejového vedení pro trolejbusy bude instalována na již existující síti závěsů mezi budovami (hlavně ul. Zenklova), případně dojde pouze k výměně/úpravě stávajících sloupů trakčního vedení tramvajové trati nebo veřejného osvětlení. Zcela nových sloupů nad rámec stávajícího stavu budou osazeny v ulicích Zenklova a Na Žertvách jen jednotky.

Stavební práce na novém trolejovém vedení budou probíhat nejpozději do října 2022, kdy by se na trati mohly již objevit i první trolejbusy ve zkušebním provozu.

Zdroj: MČ P8

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ