Zápisy do škol a školek

29. Března 2022
Milí rodiče, zápisy do mateřských a základních škol se blíží. K povinné školní docházce je potřeba vaše dítě přihlásit v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis dětí do MŠ se uskuteční v úterý 3. a ve středu 4. května od 13.00 do 17.00 hodin v mateřských školách městské části Praha 8.
 
Podrobnosti a termíny standardního zápisu do ZŠ:
https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-povinne-skolni-dochazce-do-1-rocniku-zakladnich-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2022-2023.html

Podrobnosti a termíny standardního zápisu do MŠ:
https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-do-materskych-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2022-2023.html

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství:


Více informací zde: https://www.praha8.cz/Zapisy-do-skol-a-skolek.html

Zdroj: MČ P8

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ