Zapojte se do výzkumu, jehož výsledky pomohou udat směr budoucímu rozvoji Palmovky

31. Července 2020

Výzkumný ústav ČVUT UCEEB ve spolupráci s Institutem plánování hl. města Prahy a MČ Praha 8 povede participativní výzkum, jehož cílem je poznat různé zkušenosti a pohledy obyvatel a návštěvníků na život v lokalitě Palmovka. Výzkum bude Městské části Praha 8 sloužit jako podklad pro plánování a naplňování strategie budoucího rozvoje lokality a aktivit v ní.

Výzkumnice a výzkumníci z Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy budou od srpna do října provádět rozhovory s obyvateli i návštěvníky Palmovky o jejich zkušenostech s veřejným prostorem, bydlením a/nebo prací v lokalitě.

Zájemce o zapojení do výzkumu prosíme, aby kontaktovali výzkumný tým na e-mailové adrese vyzkumpalmovka@uceeb.cz nebo na telefonu +420 774 868 589 za účelem domluvení výzkumného rozhovoru. Zájemci se i bez předchozí domluvy mohou zastavit každý srpnový a zářijový čtvrtek od 10:00 do 12:00 do galerie Světova 1, kde budou moct sdílet své zkušenosti týkající se Palmovky.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ