Kombinované výběrové řízení formou konkurzu: dílo Bohumila Hrabala

22. Července 2020

Kombinované výběrové řízení formou konkurzu - Na umělce spolupracujícího společně s ateliérem UNIT architekti s.r.o. na návrhu Náměstí Bohumila Hrabala – konkurz. Konkurz bude kombinovaný a dvoukolový.

Do otevřeného výběrového konkurzu se zájemce závazně přihlašuje zasláním přihlášky elektronickou formou na adresu jirka@cmnt.cz, a to do 31. 7. 2020.

Toto výběrové řízení (dále též jako konkurz) vypisuje UNIT architekti s.r.o. ve spolupráci s Městskou částí Praha 8, Galerií hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. města Prahy a společnostmi Landia Management s.r.o. / Akvo Praha s.r.o. coby investory projektu Palmovka One.

Palmovka představuje důležité těžiště ve městě, kterému doposud chybí vyjádření ve formě důstojného pobytového veřejného prostranství. Jádro území tvoří dnes zanedbaný prostor autobusového nádraží, které nahradí projekt Palmovka One. Společně s celkovou proměnou místa i okolí se lokalita stane jedním z nejdůležitějších a nejintenzivněji využívaných veřejných prostranství v Praze.

Místo samotné prošlo bouřlivým urbanistickým vývojem včetně nešetrných asanací v 2. pol. 20. století, které překryly původní charakter historické Dolní Libně včetně domu spjatého s Bohumilem Hrabalem v ulici Na Hrázi. Úvahy nad revitalizací (vznikem nového) veřejného prostranství tak směřují i k odkazu původní identity místa a samotného Bohumila Hrabala (a jeho souputníků jako Vladimír Boudník a další).

Aktuálně vzniká návrh úprav celého prostranství mezi budoucím projektem Palmovka One a ulicí Na Žertvách. Návrh směřuje k realizaci nového městského náměstí do roku 2025. Zpracovatelem projektu je kancelář UNIT architekti s.r.o.

Cílem konkurzu je vybrat umělce nebo umělecký kolektiv, který bude úzce spolupracovat s architektonickým a projektovým týmem na řešení náměstí. Doplní tak architektonicko-krajinářské řešení o uměleckou vrstvu připomínající odkaz osobnosti a díla Bohumila Hrabala.

Harmonogram: 

Datum vyhlášení otevřené výzvy k podání přihlášek: 22. 7. 2020

Termín odevzdání přihlášky: 31. 7. 2020

Datum vyhlášení výsledků 1. kola: 7. 8. 2020

Předpokládané datum konkurzního řízení 2. kolo: 25. 8. - 26. 8. 2020 

Předpokládané datum zveřejnění výsledků: 11. 9. 2020

Na dotazy zaslané na e-mail jirka@cmnt.cz do 26. 7. 2020  (pro 1. kolo) a 21. 8. 2020  (2. kolo) odpoví vypisovatelé výhradně písemnou formou (e-mailem), a to pouze danému tazateli.

Přílohy: 

Zadáná - výběrové řízení

Příloha 1 - Průzkum veřejnosti

Příloha 2 - UNIT arch urban koncepce

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ