TSK zahájila hlavní bourací práce na uzavřené části Libeňského soumostí

5. Dubna 2024

Technická správa komunikací spustila 4. dubna 2024 hlavní bourací práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. První bude zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který je již od konce ledna letošního roku uzavřen. Poté budou následovat mostní konstrukce přes Štorchovu a Voctářovu ulici. Harmonogram počítá s demoličními pracemi do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu a pod mostem. Mostu přes Vltavu se demoliční práce netýkají.

Následovat bude bourání rámových předpolí a mostní konstrukce přes Štorchovu ulici, která bude zdemolována na přelomu dubna a května 2024. Tyto práce si vyžádají na několik dní uzavření tohoto průjezdu. Dále budou bourací práce pokračovat opěrami a ostatními částmi konstrukcí mimo vozovku. Na začátek letních prázdni je pak naplánována demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá zhruba týden. Předpokládaný termín je od 1. července do 7. července 2024, kdy jsou v Praze nižší intenzity dopravy, a vyžádá si uzavření této komunikace.

Most přes Vltavu zůstává průjezdný po celou dobu prací. Platí to i pro tramvajovou dopravu, která zajíždí do zastávek Libeňský most z Holešovic a autobusů jedoucích na Palmovku a zpět.

TSK v lednu 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí s vítězem soutěže, společností Metrostav TBR, a. s. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem stavby. Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby. Samotné stavební práce byly zahájeny v září 2022 stavbou proplachovacího kanálu a havarijní nádrži na Rohanském ostrově v blízkosti komplexu budov DOCK. Vzhledem k povaze se jedná o technicky složité a výjimečné dílo na území hl. m. Prahy. Sloužit bude k odvodu srážkových vod z území Palmovky do Vltavy.

Rada HMP schválila záměr rekonstrukce Libeňského mostu

Libeňský most čeká citlivá rekonstrukce a nebude se bourat. Takové rozhodnutí dnes schválila Rada hlavního města Prahy. 

celý článek
ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ